Målsättning

Vår målsättning med PRI Handel har varit att skapa ett koncept som gör det möjligt för byggbranschens olika aktörer, att på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, kunna starta nya elektroniska affärsrelationer.

Affärsidé

PRI Handels affärsidé är att vara den tredje parten, länken mellan Säljare och Köpare, för att möjliggöra ovanstående målsättning. Vi är idag marknadsledande på elektronisk handel inom byggbranschen i Sverige och vår målsättning är att etablera konceptet för byggbranschen på den nordiska marknaden.

Vad innebär konceptet?

Det traditionella sättet att komma igång med elektronisk handel mot affärspartners har i praktiken inneburit ett projekt, med flera inblandade parter, för varje ny affärsrelation. Detta har kostat många konsulttimmar. Det nya sättet är att vara med i konceptet PRI Handel. Ni kan ansluta er på två olika nivåer:

  1. Partnernivån, ni har en egen EDI-lösning (d v s en annan än PRI Web)
  2. Handelsnivån, ni använder PRI Web som EDI-lösning

Ansluter ni er på Partnernivån så görs en avstämning mellan er EDI-lösning och PRI Web. Därefter kan ni, efter överrenskommelse, kommunicera med alla som har PRI Web som sin EDI-lösning. Man kan säga att man på denna nivån betalar en medlemsavgift för att på ett smidigt sätt komma igång med elektronisk handel mot affärspartners.

Vid en anslutning på Handelsnivån så använder ni PRI Web som EDI-lösning. Då behöver ingen avstämning göras mot andra som har PRI Web, däremot behöver ni stöd av oss för att göra kopplingen till ert affärssystem. Samtliga anslutna partners registreras i PRI Web.

Vad är PRI Web?

PRI Web är en webbaserad lösning för elektronisk handel. När det gäller PRI Web så behöver man inte någon programvara installerad för att exempelvis skriva ut fakturor utan det görs m h a en webläsare (Microsoft Internet Explorer) och Adobe Reader (hanterar pdf-filer). Har man däremot kopplingar till sitt affärssystem så behöver man installera en klient i form av en windowstjänst, utan användargränssnitt, som sköter överföringen av filer till/från PRI Web. Inställningar och felhantering sköter ni i PRI Web m h a en webläsare. Förutom elektronisk handel så innehåller PRI Web tjänster (funktioner) för inköpsstatistik, attesthantering, artikelhantering.

Meddelandestandard

För att kunna "prata" med andra EDI-lösningar än PRI Web så är alla meddelanden uppbyggda med branschens tillämpning av EDIFACT-standarden som grund. En viktig uppgift för konceptet är att skapa en ”de facto” standard som innehåller den information som alla partners i konceptet skall kunna hantera. Denna information skall vara på en nivå som gör att den kan hanteras i de affärssystem som parterna har idag, d v s att det skall med inga, eller små, utvecklingsinsatser vara möjligt att komma igång med elektronisk handel i praktiken. I annat fall blir det alltför tidskrävande och kostsamt att komma igång med elektronisk handel i nya affärsrelationer.