Integritetspolicy

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill vi informera hur vi hanterar de personuppgifter som ni lämnar till oss. Denna integritetspolicy gäller för personuppgifter som hanteras av PRI Handel AB.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig inom ramen för den relation som vi har med dig. Du kan vara kontaktperson hos någon av våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, underkonsult eller arbetssökande. Kort sagt, personer som vi interagerar med inom ramen för vår verksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter för såsom ett led i vårdandet och underhållandet av vår affärsmässiga relation med din arbetsgivare eller dig personligen.

Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av berättigat intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre förutsatt att det kommit till vår kännedom.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi behandlar namn, telefon-/mobilnummer, titel/befattning/ansvarsområde, e-postadress, inloggningsuppgifter, användargrupp, kontaktperson, vilka av våra tjänster du har tillgång till och om du är e-postmottagare för tjänsterna vid felhantering, samt ditt företags namn med kontaktuppgifter.

För att kunna administrera ett användarkonto i PRI Web och ge dig inloggning till våra webbtjänster måste vi minst ha ditt namn och epostadress.

Dela inte dina inloggningsuppgifter med någon annan. Du är ansvarig för ditt användarkonto och hur det används. Detta gäller också säkerheten, platsen och uppkopplingen för alla enheter som du använder. Skydda dina inloggnings- och behörighetsuppgifter genom att hålla dem konfidentiella.

Våra kundföretag med inloggning till våra webbtjänster har minst en användare med administratörsrättigheter. För att säkerställa att dessa inloggningar är korrekta ska administratören på företaget uppdatera uppgifterna kontinuerligt eftersom våra kunder vet bäst själva när förändringarna sker.

Du kan när som helst uppdatera dina egna uppgifter och din profil när du är inloggad i vårt system. I rollen som personuppgiftsbiträde hjälper vi givetvis våra kunder och användare med ändringar av uppgifter om det behövs.

Vi samlar också in frågor, önskemål, kommunikation och ärenden med dig samt aktiviteter i form av epost, telefonsamtal och möten som gäller våra tjänster och kundprojekt. Från våran webbplats samlar vi in IP-adressen vid inloggning till PRI Web, dock sparas det sistnämnda som längst ett år.

När du söker ett arbete hos oss samlar vi in de uppgifter som du lämnar till oss.

Vad är syftet med personuppgifter som inhämtas?

  • Kunna fullgöra avtal
  • För att upprätthålla en kontakt med er under vårt samarbete
  • Ge kundservice och support samt svara på frågor
  • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
  • Kunna sända relevant information
  • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
  • Meddela om eventuella störningar i våra tjänster
  • Behandla en jobbansökan

När tas information bort?

Information tas bort efter kundens eller leverantörens kontakt med oss eller din direktkontakt med oss.

I övrigt sparar vi personuppgifter så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket personuppgifterna samlades in, samtidigt som vi tar hänsyn till behovet av att kunna svara på frågor för att uppfylla rättsliga krav och lagar. Detta innebär att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

I och med att du finns med i vår databas kan du komma att få våra informationsbrev som gäller våra tjänster. Du kan när som helst avsäga dig dessa nyhetsutskick varvid vi raderar dina uppgifter.

Utlämning av information till tredje part?

Dina uppgifter kommer inte att säljas vidare, inte heller delas vidare till tredjepart utan ditt samtycke.

Uppdatering av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst kunna ändra vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår hemsida www.prihandel.com.

Kontakt

För ytterligare information och frågor på hur vi hanterar personuppgifter och säkerheten av vår driftmiljö som även sker via underleverantörer, är du välkommen att kontakta oss:

PRI Handel AB
Norra Järnvägsgatan 6B
352 33 Växjö
epost: support@prihandel.com

Om du vill klaga på PRI Handels behandling av dina personuppgifter så har du även rätt att klaga hos Datainspektionen.