Vad är PRI Web?

PRI Web är ett webbaserat program för elektronisk handel.

Företag som är anslutna till vårt koncept får möjlighet att logga in till PRI Web. Användaren får tillgång till de tjänster som företaget köpt och de tjänster som användaren skall ha tillgång till enligt administratörens inställningar.

I PRI Web finns en ”Partnerbank” i vilken alla företag som kommunicerar via PRI Web är upplagda. Vi har lagt upp relationer mellan partners som beskriver vilken kommunikation som kan ske mellan dem. Se Elektroniska flöden.

Många företag är sällan inloggade i PRI Web eftersom de har kopplingar till sina affärssystem, se Affärssystem. Meddelandena överförs automatiskt till/från affärssystemet.