Genomfakturering

När man inför genomfakturering i en organisation innebär det att den centrala organisationen blir den juridiska köparen och tar på sig betalningsansvaret gentemot leverantören. Hela fakturaflödet kommer att gå igenom den centrala administrationen för att sedan faktureras vidare till organisationens medlemmar.

Projekt

PRI Handel har stor erfarenhet av att införa elektronisk genomfakturering i organisationer. I dagsläget har vi 10 st bygg-, färg- och järnhandelsorganisationer för vilka vi genomfört elektronisk genomfakturering. För att få igång fakturaflödet från organisationens avtalsleverantörer till den centrala organisationen innebär egentligen ett projekt med varje leverantör, för att se till att informationen är rätt enligt den EDIFACT–tillämpning PRI Handel använder.

Outsourcing

PRI Handel har specialiserat sig på att sköta den centrala driften för genomfakturering åt de organisationer som inte vill bygga upp en egen ekonomifunktion för detta. I vårt uppdrag ingår bl a följande:

  • Sköta kund- och leverantörsreskontra
  • Ta emot elektroniska fakturor från organisationens avtalsleverantörer
  • Fakturera organisationens medlemmar
  • Sköta betalningsflödet mellan medlem, organisation och leverantör
  • Upprätta likviditetsplaner
  • Upprätta månadsrapport