PRI Handel är sedan 2019 en del av Hantverksdata koncernen

Hantverksdata, Nordens ledande aktör av affärssystem till hantverksbranscherna och PRI Handel är sedan 1 juli 2019 i samma koncern och kan därmed erbjuda en ännu bredare kompetens inom detta område.

I och med sammanslagningen kommer Hantverksdata att få tillgång till PRI Handels mångåriga EDI-kompetens, något som kommer att göra koncernen ännu starkare i sitt erbjudande att digitalisera de olika hantverksbranscherna runt om i Norden. PRI Handels verksamhet fortsätter på det framgångsrika sätt som den bedrivs idag, fast med tillgång till Hantverksdatas alla resurser.

Om Hantverksdata

Hantverksdata har närmre 50 års erfarenhet av att marknadsföra affärssystem till de olika hantverksbranscherna. I dag har Hantverksdata över 170 anställda i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Hantverksdata är en ledande leverantör av affärssystem för service- och entreprenadföretag. Totalt har Hantverksdata drygt 5 000 kunder och runt 80 000 användare inom de olika branscherna.

Läs om vad Hantverksdata kan erbjuda dig på www.hantverksdata.se