Nyhetsarkiv

MpBolagen Industri AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2023-01-03 MpBolagen Industri AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

ELKO AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-12-22 ELKO AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Hansson & Frife AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-12-12 Hansson & Frife AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Häxan AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-11-01 Häxan AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Byggsystem Pär Eriksson AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-10-18 Byggsystem Pär Eriksson AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Carma & Co AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-09-28 Carma & Co AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Uppgradering av FTP-server, 2022-11-17 12:30 CET

Vi på PRI Handel kommer byta server för vår FTP-server (ftp2.prihandel.com resp ftp1.prihandel.com). Datumet för detta är satt till 2022-11-17 12:30 CET.

Detta kommer påverka trafiken för er som är inloggade på FTP vid tillfället, men det ska om allt går som det ska vara en smidig övergång som inte påverkar er någonting egentligen.

MEN! Om ni har det inställt på IP-nummer till vår FTP troligen 62.182.216.125 i så fall så måste ni ändra detta till att gå mot ftp2.prihandel.com redan nu, då kommer ni inte påverkas av övergången.

Har ni frågor om detta kontaktar ni supporten på PRI Handel!

AB Willwood ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-09-12 AB Willwood ansluter sig till konceptet PRI Handel

Gefle Wood AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-08-24 Gefle Wood AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

Leijma AB ansluter sig till konceptet PRI Handel

 2022-08-22 Leijma AB ansluter sig till konceptet PRI Handel